Database management

Database management Elk bedrijf zoekt naar wegen om de verkoop te stimuleren en te optimaliseren. De concurrentie is altijd aanwezig en iedereen wil op de eerste rij zitten, als het gaat om de bedrijfsresultaten.

Database management
Maar hoe doe je dat dan? De vertegenwoordigers stimuleren om zoveel mogelijk bezoeken af te leggen is een optie, registreren van de bezoekverslagen helpt, offertes nabellen is ook een goede follow up, relatieonderhoud moet ook gedaan worden.

Maar hoe ga je gestructureerd te werk? Hoe zorg Database management je ervoor dat al die acties ingebed zijn in een jaarplan, zodat de vertegenwoordigers gestuurd en begeleid kunnen worden. Veel bedrijven weten niet dat zij eigenlijk zelf op de goudmijn zitten, echter daar weinig tot niets mee doen. Die goudmijn is de klantendatabase.

Die klanten database kan een enorme hoeveelheid informatie verschaffen, als je weet hoe je die informatie eruit moet halen en vooral hoe je die klanten database moet inrichten om er gestructureerd verkoopactiviteiten mee te doen. Dat is de kern van het begrip “Database Management”.

Customer related marketing (CRM)
CRM is een marketing methodiek waarmee Database Management geïmplementeerd kan worden. Een paar vragen:

  • Wie zijn mijn klanten en in welke branche(s) zitten zij
  • Welke omzet hebben zij en welke producten nemen zij af
  • Welke inspanning wordt er geleverd om die klanten te behouden
  • Is er meer omzet te halen bij bestaande klanten
  • Gedragen klanten die in een zelfde branche zitten zich gelijkaardig en nemen zij dezelfde producten af
  • Hoe besteed u uw reclamegeld en aan wie
  • Lijken uw prospects op uw klanten

Al deze vragen en begrippen zult u vast wel ergens beheren en bijhouden, maar zijn die gegevens gestructureerd? Kunt u erop selecteren? Hoe wordt de database bijgehouden en door wie. Is die Database management ingebed in een marketingsysteem?

MCC is gespecialiseerd in het sturen van de verkoop van bedrijven via de weg van database management. Wij kunnen u ondersteunen en opleiden, als dat gewenst is.

Laat Multi Concepts Company u introduceren in het optimaliseren van uw verkoop. Voor € 200,-

Houden wij een uitgebreide presentatie en schrijven we een stappenplan op maat.

Neem contact met ons op via onderstaand formulier of bel ons
Tel: 0031 6 53 24 68 50 / 0031 6 30 57 53 85